Pi Network là gì?

Pi và Pi Netwrok là gì?Số pi (ký hiệu: π) còn gọi là hằng số Archimedes, là một hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Hằng số này có giá trị xấp xỉ bằng 3,141592,  nhưng Pi chúng ta đanh nói đến là mã thông báo […]

Read More

Công nghệ Blockchain hiện tại có những vấn đề không thể giải quyết, cuối cùng bạn sẽ hiểu được giá trị tương lai của Pi

Bitcoin và Ethereum đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho chúng ta và chứng minh cho chúng ta thấy giá trị cũng như tiềm năng vốn có của công nghệ Blockchain. Khi giá trị của Bitcoin tăng lên, nhiều loại tiền mã hóa khác nhau đã xuất hiện vô tận, nhưng một […]

Read More